SCOOP

Naša web stranica je: https://scoop.hr.

Molimo Vas da prije korištenja internet stranice www.scoop.hr na bilo koji način, pozorno pročitate
uvjete korištenja. Usluge internetske trgovine vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

1. OPĆE ODREDBE

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja
prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne
osobe mogu naručivati artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Putem web-shopa
kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama prodavatelja www.scoop.hr.

Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i točni.
Kupnjom proizvoda kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja. Navedene odredbe mogu biti
promijenjene i važeći su/primjenjuju se uvjeti u trenutku naručivanja. Kupac je obvezan napraviti uvid
u ažuriranja.
Molimo da nam svoje eventualno neslaganje s uvjetima bilo u cijelosti ili djelomice u pismenom
obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na mail info@scoop.hr.
Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje robe putem SCOOP prodavaonice definirani su kroz sljedeće
parametre: narudžba, plaćanje, otprema, dostava, povrat/reklamacija robe.
Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto:

Scoop j.d.o.o.
Bistranska 10a
10 290 Zaprešić
OIB 83288325371
Tel: 099 333 4112
Email: info@scoop.hr

SCOOP pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.scoop.hr, na World Wide
Web mreži – Internet.
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske
stranice www.scoop.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim
uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.scoop.hr u skladu s
njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na
koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge
fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na
mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do
prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole SCOOP, te prihvaća da SCOOP nije odgovorna
za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.
Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu,
privremeno nedostupan ili isključen.
SCOOP zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja,
uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili
korištenje stranica. Nadalje, SCOOP može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu
informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine
prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim
uvjetima poslovanja i korištenja. SCOOP poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim
uvjetima korištenja i pravilima ne slažete molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske
stranice. SCOOP zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra
potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili
Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo
pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti
podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice
i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave
o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.
Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se
odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i
korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve
materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj
prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je
vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne
aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja
SCOOP sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti
ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili
nekomercijalne promidžbe.
Svi materijali koji se nalaze na www.scoop.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke
SCOOP ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili
dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO
POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG
PISMENOG ODOBRENJA TVRTKA STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i
korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv
počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog
vlasništva.
Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge
informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez
ograničenja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.scoop.hr,
a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi,
sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji
sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale
zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje,
redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez
izričitog pismenog odobrenja SCOOP i nositelja autorskog prava. Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti
dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima
intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. SCOOP nema nikakvu obavezu
izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom
pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih
prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u
vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih
Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje
tvrtki SCOOP vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno
pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i
distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim
korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za
vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo SCOOP mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati
bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www.scoop.hr.
Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www.scoop.hr isključivo na
odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka SCOOP ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU
NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ
BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da SCOOP nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili
protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao
posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju SCOOP neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica
korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito
potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.
Uz prethodno navedene uvjete, SCOOP, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo
koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se
nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do
krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore
navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i
izgubljenu dobit.
SCOOP nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može
postaviti na Internetsku stranicu. SCOOP zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja
ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.
Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne
prirode, i da stoga djelatnici SCOOP mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog
znanja i eksplicitnog dopuštenja.
Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim SCOOP, od svih zahtjeva za
naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom
ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.
SCOOP može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku.
SCOOP zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u
slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika SCOOP, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra
neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane
Krajnjeg korisnika.
Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, SCOOP će poslati
pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
www.scoop.hr je registrirana domena tvrtke SCOOP.

SCOOP nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je
objavljena na SCOOP /shop internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba
SCOOP. Ni pod kojim uvjetima SCOOP neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim
što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.scoop.hr Internet stranice. Na
Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje
informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.scoop.hr
Internet stranice.

2. SJEDIŠTE

SCOOP je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

3. JEZIK

Jezik komunikacije na www.scoop.hr je hrvatski književni jezik.

4. CIJENE

Cijene su izražene u eurima (EUR), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki
proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer
je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se SCOOP unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti
prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti
isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

5. NARUDŽBA

Proces naručivanja na webshop trgovini je opisan ovdje:
• korak 1 – otvori se stranica www.scoop.hr
• korak 2 – pronađete proizvod koji želite kupiti, te kliknete na gumb “+10/+1” ili upišete u
polje određeni broj, te stavite željenu količinu svakog proizvoda u košaricu
• korak 3 – kada ste završili s odabirom otiđite u košaricu s naručenim artiklima te kliknite na
gumb “Završi narudžbu”
• korak 4 – popunite svoje podatke vezano za naplatu i dostavu robe
• korak 5 – kupnja uspješno obavljena
• Dobit ćete našu službenu ponudu na mail s troškovima dostave i rokom isporuke robe po
kojoj možete izvršiti uplatu
SCOOP će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u
primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju
naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s web
trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije
moguće isporučiti. SCOOP otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.
Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

6. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s scoop za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o
kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane SCOOP te
izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti
poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između SCOOP i Krajnjeg korisnika.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge
za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom LINKU
Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave
u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u
skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam
roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od
dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.
Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na
jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način Krajnji
kupac se može obratiti SCOOP na info broj ili mail adresu info@scoop.hr radi pribavljanja
obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača
odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rezultat rukovanja robom, osim onog
koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.
Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.
Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom
linku: ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača
Pisani prigovori, povrat, zamjena
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor SCOOP.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te
vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u
što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
SCOOP omogućuje vam podnošenje pisanog prigovora putem maila info@scoop.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. SCOOP potvrdit će vam
primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15
(petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

7. NAČINI PLAĆANJA

1. Internet bankarstvo ili opća uplatnica po poslanoj ponudi
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima
potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe zajedno s
troškovima dostave. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji
inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.
NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema
izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite
stanje pošiljke na broju telefona +385 99 333 4112

8. ISPORUKA

Naručena roba isporučuje se putem ugovorene kurirske službe ili na drugi način koji može dogovoriti
SCOOP Ukoliko od kurirske službe dobijete obavijest o prispjeću pošiljke, dužni ste ih kontaktirati
telefonski i dogovoriti primopredaju pošiljke. Prilikom odabira robe i odabira isporuke, kupac je
dužan navesti točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o
isporuci. Uz službenu ponudu biti će naveden rok isoruke robe od dana uplate (koju kupac prihvaća uplatom ponude).

9. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet
stranici www.scoop.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka
SCOOP
SCOOP kao pružatelj usluga Internetske stranice www.scoop.hr pridržava se zakonskih propisa sa
ciljem zaštite privatnosti korisnika.
Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje
informacije SCOOP prikuplja i kako ih koristi.
Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku
na adresu info@scoop.hr
Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili
uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa
svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.scoop.hr internetske stranice.
Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da
napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.scoop.hr
Ovu izjavu o povjerljivosti podataka SCOOP može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem
izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka”” na Internet
stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj
stranici www.scoop.hr
Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve
promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane
Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik
potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.
SCOOP prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik
uključi u određene aktivnosti na www.scoop.hr Internetskoj stranici, kao što je registracija,
naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija SCOOP može
od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa
(uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše
kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije
Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako
Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu
biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.
SCOOP neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima
navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Osobne podatke će SCOOP koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail
poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. SCOOP može podijeliti osobne
podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku
paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.
Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži SCOOP Krajnji
korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na
info@scoop.hr U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail
adresu, te koje informacije želi nadopuniti.
Kao uvjet kupnje SCOOP proizvoda i usluga, SCOOP traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje
Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite primati e-mail poruke u
bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka
slanjem e-mail poruke na info@scoop.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u
svakoj newsletter poruci.
Zaštitu podataka SCOOP uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne
podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može
biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako SCOOP provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za
zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.scoop.hr
Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
Rješavanje sporova
U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske
gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za
mirenje.
Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom
nadležan je Sud u Zagrebu.

10. OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA

1. OPĆE ODREDBE
1.1. SCOOP pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.scoop.hr na
World Wide Web mreži Internet
1.2. U okviru Internet stranice www.xxxxx.hr SCOOP daje uslugu trgovinskog zastupanja u
pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet i to Prodavatelja i Kupca, te organizira
transport predmeta prodaje.
2. ODGOVORNOST
2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti korisnik prihvaća prilikom
posebne registracije na www.scoop.hr elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na
www.scoop.hr. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se SCOOP
odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici SCOOP. SCOOP poziva
korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja SCOOP te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila
primjenjivati za korištenje usluga www.scoop.hr kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža www.scoop.hr smatraju se registrirani korisnici.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da SCOOP ne može biti odgovorna za ponašanje korisnika usluga,
kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima
Republike Hrvatske.
2.4. SCOOP nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.scoop.hr ili
bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. www.scoop.hr može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao
rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. www.scoop.hr zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa,
kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz
primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. SCOOP nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne
obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja
www.scoop.hr , primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike
Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. SCOOP ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane
korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim
rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju
korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili
osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio
podatke.
2.9. www.scoop.hr Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i
zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti SCOOP na email adresu info@scoop.hr
2.10. www.scoop.hr ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice
povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je
povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite SCOOP na info@scoop.hr
2.11. www.scoop.hr zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su
neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima SCOOP ili zakonskim
kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na www.scoop.hr odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici
Internet stranice www.scoop.hr) uz trgovinsko zastupanje SCOOP. putem www.scoop.hr Internet
stranice. Prodavatelj može biti pravna osoba, a Kupac može biti pravna i fizička osoba. Izdavanje
računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne
spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.14. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na www.scoop.hr
Internet stranici, SCOOP. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih
Općih uvjeta poslovanja.
3. PRAVILA ZA KORISNIKE
3.1. Putem www.scoop.hr nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:
• lijekova
• medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
• eksploziva
• duhanskih proizvoda
• oružja
• pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu
uređena posebnim propisima.
Prodavatelj se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:
• stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili
sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
• kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
• mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio
ponudu
• odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da
će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i SCOOP te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
• negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
• manipulirati s cjenovnom strukturom SCOOP naknada odnosno troškova
• slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
• zaobići pravila SCOOP suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj
račun www.scoop.hr i korisnički broj trećoj strani bez SCOOP saznanja
• distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi SCOOP ili
interesima vlasništva korisnika SCOOP
• prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti
4. UVJETI KORIŠTENJA USLUGA WEBSHOPA, www.scoop.hr , SCOOP
4.1. SCOOP nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika SCOOP
webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih
uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
4.2.1. SCOOP webshopa zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa
webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne
ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno
niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi SCOOP
webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili
slično.
4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili
postavljati zahtjeve prema SCOOP zbog navedenog brisanja.
4.2.3. SCOOP webshopa također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez
obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni
ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
4.2.4. SCOOP sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.
5. KOMUNIKACIJA IZMEĐU SCOOP , PRODAVATELJA I KUPCA
5.1. Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno putem www.scoop.hr . Također
se mogu obraćati i za pomoć na kontakt +385 99 333 4112 ili email info@scoop.hr. Podaci o
Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelosti putem www.scoop.hr korisničke podrške nakon što Kupac
izvrši plaćanje te plaćanje bude provedeno preko računa SCOOP
5.2. Ukoliko smatra potrebnim SCOOP može zainteresiranim stranama dostaviti detaljnije
podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca (tvrtka, ime, prezime, adresa).
5.3. Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.
5.4. SCOOP je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili
ih zloupotrebljava po procjeni.
6. OBVEZE KUPCA
6.1. Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuzeti kupljenu stvar prilikom
isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Prodavatelju.
6.2. Ako kupac unutar 3 radna dana ne preuzime pošiljku, ponovno slanje paketa ponovno se
naplaćuje.
7. DOSTAVA
7.1. Na SCOOP webshopa dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao
SCOOP na cijelom teritoriju Hrvatske.
7.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu SCOOP prima obavijest i ponudu putem e-maila,
te rok za isporuku robe od dana uplate.
7.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
7.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u
odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja
ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
7.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te
uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.
7.6. SCOOP ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su
nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne
utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe
ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah
to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
8. REKLAMACIJE
8.1. SCOOP posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal
SCOOP komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema
prodavateljima.
8.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od datuma
primitka pošiljke od strane dostavne službe koju odabere SCOOP.
8.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je
predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.